For shareholders

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів оформленим протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №16 від 04 травня – 25 жовтня 2011 року та у зв’язку із необхідністю приведення діяльності акціонерних товариств до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  Відкрите акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат». Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства оформленого протоколом позачергових загальних зборів №22 від 1 серпня 2016 року Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» змінило тип на приватне акціонерне товариство та змінено найменування на Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат»

  • All informations
  • PJSC "Khersonsky Khliboсombinat"
  • PC "Khersonsky Khliboсombinat"
24 April 2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24 April 2019
Протокол загльних зборів акціонерів № 25 від 24.04.2019 року
19 April 2019
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на ...
19 April 2019
Special information
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
17 April 2019
Special information
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗМІНИ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ
17 April 2019
Special information
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗМІНИ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ
08 April 2019
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо ...
20 March 2019
Notification
Інформація про кількість акцій станом на 12 березня 2019 року
20 March 2019
Notification
Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у загальних зборах
20 March 2019
Notification
Повідомлення про проведення загальних зборів
11 March 2019
Special information
Повідомлення про вниникнення особливої інфомації щодо зміну складу посадових осіб емітента.
26 April 2018
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства № 24 від 26.04.2018 року