For shareholders

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів оформленим протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №16 від 04 травня – 25 жовтня 2011 року та у зв’язку із необхідністю приведення діяльності акціонерних товариств до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  Відкрите акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат». Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства оформленого протоколом позачергових загальних зборів №22 від 1 серпня 2016 року Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» змінило тип на приватне акціонерне товариство та змінено найменування на Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат»

  • All informations
  • PJSC "Khersonsky Khliboсombinat"
  • PC "Khersonsky Khliboсombinat"
11 March 2019
Special information
Повідомлення про вниникнення особливої інфомації щодо зміну складу посадових осіб емітента.
26 April 2018
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства № 24 від 26.04.2018 року
26 April 2018
Special information
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб
26 April 2018
Special information
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо надання попередньої згоди на укладення Товариством значних ...
25 April 2018
Notification
Інформація про кількість акцій станом на 20.04.2018 року
10 April 2018
Special information
Інформація про включені проекти
30 March 2018
Special information
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
30 March 2018
Special information
Повідомлення про винекнення особливої інформації
29 March 2018
Special information
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
23 March 2018
Special information
Інформація про кількість акцій станом на 22.03.2018 року
23 March 2018
Special information
Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у загальних зборах
23 March 2018
Notification
Повідомлення про проведення загальних зборів