For shareholders

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів оформленим протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №16 від 04 травня – 25 жовтня 2011 року та у зв’язку із необхідністю приведення діяльності акціонерних товариств до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  Відкрите акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат». Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства оформленого протоколом позачергових загальних зборів №22 від 1 серпня 2016 року Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» змінило тип на приватне акціонерне товариство та змінено найменування на Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат»

  • All informations
  • PJSC "Khersonsky Khliboсombinat"
  • PC "Khersonsky Khliboсombinat"
30 April 2021
Annual information
Протокол річних загальних зборів акціонерів від 30.04.2021р.
30 April 2021
Annual information
Повідомлення про виникнення особливої інформації
26 April 2021
Annual information
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на ...
14 April 2021
Річний звіт емітента 2020
29 March 2021
Annual information
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах
29 March 2021
Annual information
Інформація про кількість акцій станом на 26.03.2021 року
29 March 2021
Annual information
Повідомлення про проведення загальних зборів 2021
29 March 2021
Annual information
Проекти рішень підготовлені наглядовою радою
29 March 2021
Повідомлення
Проекти рішень підготовлені наглядовою радою
18 September 2020
Special information
Особлива інформація про зміну посадових осіб емітента
19 June 2020
NotificationSpecial information
Повідомлення про виникнення особливої інформації, щодо зміну складу посадових осіб емітента
29 April 2020
Protocol
Протокол річних загальних зборів акціонерів № 26 від 28.04.2020р