Для акціонерів

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів оформленим протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №16 від 04 травня – 25 жовтня 2011 року та у зв’язку із необхідністю приведення діяльності акціонерних товариств до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  Відкрите акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат». Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства оформленого протоколом позачергових загальних зборів №22 від 1 серпня 2016 року Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» змінило тип на приватне акціонерне товариство та змінено найменування на Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат»

  • Вся інформація
  • ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»
  • ПРАТ «Херсонський хлібокомбінат»
30 Квітня 2021
Протокол
Протокол річних загальних зборів акціонерів від 30.04.2021р.
30 Квітня 2021
Особлива інформація
Повідомлення про виникнення особливої інформації
26 Квітня 2021
Повідомлення
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на ...
14 Квітня 2021
Річна інформація
Річний звіт емітента 2020
29 Березня 2021
Повідомлення
Проекти рішень підготовлені наглядовою радою
29 Березня 2021
Повідомлення
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах
29 Березня 2021
Повідомлення
Інформація про кількість акцій станом на 26.03.2021 року
29 Березня 2021
Повідомлення
Повідомлення про проведення загальних зборів 2021
18 Вересня 2020
Особлива інформація
Особлива інформація про зміну посадових осіб емітента
19 Червня 2020
Особлива інформаціяПовідомлення
Повідомлення про виникнення особливої інформації, щодо зміну складу посадових осіб емітента
29 Квітня 2020
Протокол
Протокол річних загальних зборів акціонерів № 26 від 28.04.2020р
28 Квітня 2020
Особлива інформація
Повідомлення про виникнення особливої інформації, щодо надання згоди на укладення значних правочинів