Для акціонерів

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів оформленим протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №16 від 04 травня – 25 жовтня 2011 року та у зв’язку із необхідністю приведення діяльності акціонерних товариств до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  Відкрите акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат». Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства оформленого протоколом позачергових загальних зборів №22 від 1 серпня 2016 року Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» змінило тип на приватне акціонерне товариство та змінено найменування на Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат»

  • Вся інформація
  • ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»
  • ПРАТ «Херсонський хлібокомбінат»
26 Квітня 2018
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства № 24 від 26.04.2018 року
26 Квітня 2018
Особлива інформація
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо надання попередньої згоди на укладення Товариством значних ...
26 Квітня 2018
Особлива інформація
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб
25 Квітня 2018
Повідомлення
Інформація про кількість акцій станом на 20.04.2018 року
10 Квітня 2018
Особлива інформація
Інформація про включені проекти
30 Березня 2018
Особлива інформація
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
29 Березня 2018
Особлива інформація
Повідомлення про винекнення особливої інформації
29 Березня 2018
Особлива інформація
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
23 Березня 2018
Особлива інформація
Інформація про кількість акцій станом на 22.03.2018 року
23 Березня 2018
Особлива інформація
Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у загальних зборах
23 Березня 2018
Повідомлення
Повідомлення про проведення загальних зборів
20 Грудня 2017
Особлива інформація
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з ...