Для акціонерів

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів оформленим протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №16 від 04 травня – 25 жовтня 2011 року та у зв’язку із необхідністю приведення діяльності акціонерних товариств до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  Відкрите акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат». Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства оформленого протоколом позачергових загальних зборів №22 від 1 серпня 2016 року Публічне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат» змінило тип на приватне акціонерне товариство та змінено найменування на Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат»

  • Вся інформація
  • ПАТ «Херсонський хлібокомбінат»
  • ПРАТ «Херсонський хлібокомбінат»
20 Грудня 2017
Особлива інформація
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20 Грудня 2017
Особлива інформація
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента
13 Листопада 2017
Протокол
#2 чергових (річних) загальних зборів №23 від 24.04.2017 року
13 Листопада 2017
Повідомлення
#3 про проведення річних (чергових)Загальних зборів акціонерів
13 Листопада 2017
Повідомлення
#4 Спростування опублікованої недостовірної інформації та розкриття виправленої інформації
13 Листопада 2017
Повідомлення
#5 про виникнення особливої інформації щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
13 Листопада 2017
Повідомлення
#6 про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента
13 Листопада 2017
Повідомлення
#7 про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента (4)
13 Листопада 2017
Повідомлення
#8 про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента (3)
13 Листопада 2017
Повідомлення
#9 про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента (2)
13 Листопада 2017
Річна інформація
#1 РІЧНИЙ ЗВІТ за 2014 рік
13 Листопада 2017
Річна інформація
#2 емітента цінних паперів за 2015 рік