Для акционеров

Согласно решению общего собрания акционеров, оформленным протоколом общего собрания акционеров Общества №16 от 04 мая — 25 октября 2011 и в связи с необходимостью приведения деятельности акционерных обществ с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах»,  Открытое акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат» переименован на Публичное акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат». Согласно решению общего собрания акционеров общества, оформленного протоколом внеочередного общего собрания №22 от 1 августа 2016, Публичное акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат» изменило тип на частное акционерное общество и изменено наименование на Частное акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат»

  • Вся информация
  • ЧАО «Херсонский Хлебокомбинат»
  • ПАО «Херсонский хлебокомбинат»
24 апреля 2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
24 апреля 2019
Протокол загльних зборів акціонерів № 25 від 24.04.2019 року
19 апреля 2019
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на ...
19 апреля 2019
Особая информация
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
17 апреля 2019
Особая информация
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗМІНИ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ
17 апреля 2019
Особая информация
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗМІНИ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ
20 марта 2019
Сообщение
Інформація про кількість акцій станом на 12 березня 2019 року
20 марта 2019
Сообщение
Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у загальних зборах
20 марта 2019
Сообщение
Повідомлення про проведення загальних зборів
11 марта 2019
Особая информация
Повідомлення про вниникнення особливої інфомації щодо зміну складу посадових осіб емітента.
26 апреля 2018
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства № 24 від 26.04.2018 року
26 апреля 2018
Особая информация
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб