Для акционеров

Согласно решению общего собрания акционеров, оформленным протоколом общего собрания акционеров Общества №16 от 04 мая — 25 октября 2011 и в связи с необходимостью приведения деятельности акционерных обществ с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах»,  Открытое акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат» переименован на Публичное акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат». Согласно решению общего собрания акционеров общества, оформленного протоколом внеочередного общего собрания №22 от 1 августа 2016, Публичное акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат» изменило тип на частное акционерное общество и изменено наименование на Частное акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат»

  • Вся информация
  • ЧАО «Херсонский Хлебокомбинат»
  • ПАО «Херсонский хлебокомбинат»
11 марта 2019
Особая информация
Повідомлення про вниникнення особливої інфомації щодо зміну складу посадових осіб емітента.
26 апреля 2018
Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства № 24 від 26.04.2018 року
26 апреля 2018
Особая информация
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб
26 апреля 2018
Особая информация
Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо надання попередньої згоди на укладення Товариством значних ...
25 апреля 2018
Сообщение
Інформація про кількість акцій станом на 20.04.2018 року
10 апреля 2018
Особая информация
Інформація про включені проекти
30 марта 2018
Особая информация
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
30 марта 2018
Особая информация
Повідомлення про винекнення особливої інформації
29 марта 2018
Особая информация
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
23 марта 2018
Особая информация
Інформація про кількість акцій станом на 22.03.2018 року
23 марта 2018
Особая информация
Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у загальних зборах
23 марта 2018
Сообщение
Повідомлення про проведення загальних зборів