Для акционеров

Согласно решению общего собрания акционеров, оформленным протоколом общего собрания акционеров Общества №16 от 04 мая — 25 октября 2011 и в связи с необходимостью приведения деятельности акционерных обществ с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах»,  Открытое акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат» переименован на Публичное акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат». Согласно решению общего собрания акционеров общества, оформленного протоколом внеочередного общего собрания №22 от 1 августа 2016, Публичное акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат» изменило тип на частное акционерное общество и изменено наименование на Частное акционерное общество «Херсонский хлебокомбинат»

  • Вся информация
  • ЧАО «Херсонский Хлебокомбинат»
  • ПАО «Херсонский хлебокомбинат»
30 апреля 2021
Протокол
Протокол річних загальних зборів акціонерів від 30.04.2021р.
30 апреля 2021
Особая информация
Повідомлення про виникнення особливої інформації
26 апреля 2021
Сообщение
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на ...
14 апреля 2021
Годовая информация
Річний звіт емітента 2020
29 марта 2021
Сообщение
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах
29 марта 2021
Сообщение
Інформація про кількість акцій станом на 26.03.2021 року
29 марта 2021
Сообщение
Повідомлення про проведення загальних зборів 2021
29 марта 2021
Сообщение
Проекти рішень підготовлені наглядовою радою
18 сентября 2020
Особая информация
Особлива інформація про зміну посадових осіб емітента
19 июня 2020
Особая информацияСообщение
Повідомлення про виникнення особливої інформації, щодо зміну складу посадових осіб емітента
29 апреля 2020
Протокол
Протокол річних загальних зборів акціонерів № 26 від 28.04.2020р
28 апреля 2020
Особая информация
Повідомлення про виникнення особливої інформації, щодо надання згоди на укладення значних правочинів.