#3 про проведення річних (чергових)Загальних зборів акціонерів