Повідомлення про виникнення особливої інформації, щодо зміни складу посадових осіб емітента