Повідомлення про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів