Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів