# 13 про проведення Загальних зборів акціонерів (2)