Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (2)