#15 про внесення змін (доповнень) до порядку денниго річних (чергових) Загальних зборів