Повідомлення про проведення річних (чергових)Загальних зборів акціонерів