Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів