Протокол № 21 чергових (річних) Загальних зборів акціонерів