#6 про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента