#8 про виникнення особливої інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента (3)