Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів