Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів