Протокол річних загальних зборів акціонерів № 26 від 28.04.2020р