Протокол загальних зборів акціонерів № 25 від 24.04.2019 року