протокол Загальних зборів акціонерів Товариства № 24 від 26.04.2018 року docx