Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік